Konkurs - Idiomy 2017

KONKURS

IDIOMY NIEMIECKIE

 

24.maja 2017 na 5 lekcji (o godz. 11.45) odbędzie się Konkurs „Idiomy niemieckie”. Nagrodami w konkursie jest aż 21 dodatkowych punktów bonusowych (od 1 do 6).

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie się TYLKO do organizatora konkursu w sali 24. Termin zgłoszeń upływa 19.maja 2017

Uwaga: liczba miejsc ograniczona! 

 

 

Kliknij na powyższy obrazek, aby pobrać listę idiomów na konkurs w formacie PDF. 

 

REGULAMIN KONKURSU i POLECENIA PONIŻEJ!

 

 REGULAMIN KONKURSU 

Idiomy niemieckie  

 

1.Konkurs odbędzie się 24.maja 2017. 

2.Termin zgłoszeń upływa 19.maja 2017. 

3.Ilość miejsc ograniczona: maksymalnie 30 osób. 

4.Decyduje kolejność zgłoszeń. 

5.Zgłaszamy się TYLKO u organizatora w sali 24. 

6.Konkurs trwa 1 lekcję. 

7.Uczniowie z największą ilością zdobytych punktów otrzymają z języka niemieckiego następującą liczbę punktów bonusowych: 

- I miejsce: 6 punktów,

- II miejsce: 5 punktów,

- III miejsce: 4 punkty,

- IV miejsce: 3 punkty,

- V miejsce: 2 punkty,

- VI miejsce: 1 punkt.

8.Uczestnicy przygotowując się do konkursu powinni zapoznać się z materiałami umieszczonymi na stronie WWW.unsereschule.cba.pl.

9.Odstąpienie od udziału w konkursie bez usprawiedliwienia skutkuje punktem minusowym z języka niemieckiego.

10.Warunkiem udziału w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

 Organizator konkursu: mgr K.Pajewski 

POLECENIA DO ZADAŃ: 

 

1. Przetłumacz idiomy na język niemiecki. (_____/5) 

2. Przetłumacz idiomy na język polski. (_____/5) 

3. Połącz odpowiednio podane idiomy. Rozwiązanie wpisz w tabelkę. (_____/5) 

4. Uzupełnij idiomy o brakujące elementy. (_____/5)

5. Ułóż idiomy z podanych elementów. (_____/5)

6. Podkreśl właściwy wyraz, który występuje w idiomie, pozostałe skreśl. (_____/5)

7. Wstaw do idiomów odpowiedni rodzajnik. (_____/5)

8. Dokończ idiom wstawiając brakujący czasownik. (_____/5)

9. Połącz podane idiomy z ich dosłownym odpowiednikiem w języku niemieckim. Rozwiązanie wpisz w tabelkę. (_____/5)

10. Wstaw odpowiedni idiom zgodnie z treścią zdania. (_____/5)