Sandra - Japan ist weit

SANDRA - JAPAN IST WEIT

Czas na wakacyjny przebój zespołu Alphaville w wykonaniu niemieckiej gwiazdy lat osiemdziesiątych Sandry.